Pitkali Markets


                                                     Pitkali Markets Price ListTa' Qali Markets

The Pitkali Markets’ Centre is the place where local grown fruit and vegetables are deposited by our farmers and sold to licensed hawkers through middlemen (known as pitkala). This Centre is mainly intended to help farmers obtain the best possible prices for their produce, having them sold by auction.

The complex consists of three large sheds, a crate washing station, a Co-operative producers’ organization  and an Administration Block. Two of these sheds accommodate sixteen stalls, each one is administered by private ‘pitkala’ (middlemen) whilst the third shed is administered by the Farmers Centralised Co-Op Society. All services to the farmers are supplied by civil servants situated at the administrative block, who collect and process data on produce entering the market.

The Pitkali Marketing Centre is open Monday through Friday, Monday and Thursday being the busiest days of the week.

The Marketing of Agricultural Produce Regulations falling under subsidiary legislations 117.04, 117.20 control the role of the Pitkali Centre.Il-Pitkalija ta’ Ta 'Qali 

Iċ-Ċentru tal- Pitkalija huwa l-post fejn frott u haxix mkabbra lokalment huma depożitati mill-bdiewa tagħna.  Dawn imbaghad jigu mibjugħa bl-irkant mill-Pitkala, lill bejjiegħa licenzjati maghrufa ahjar bhala ‘hawkers’. Dan ic- Ċentru huwa prinċipalment maħsub biex jgħin lill-bdiewa jiksbu l-aħjar prezzijiet possibbli għall-prodotti tagħhom.

Il-kumpless jikkonsisti fi tliet barrakki kbar, stazzjon tal-ħasil tal-crates, organizzazzjoni tal- produtturi jew ahjar il-Ko-Operattiva u Blokk Amministrattiv.. Tnejn minn dawn il- barrakki jakkomodaw sittax il-Pitkal, li huma amministrati mill privat  (pitkala) filwaqt li t-tielet barrakka hija amministrata mill-Bdiewa Ċentralizzata tal- Ko-Operattiva.  Servizzi lill-bdiewa huma fornuti minn impjegati taċ-ċivil li jinsabu fil-blokk amministrattiv, li jiġbru u jipproċessaw id- data fuq il-prodotti li jidħlu fis-suq.

Ic-Centru tal-Pitkalija huwa miftuħ mit- Tnejn sal-Ġimgħa, it-tnejn u l-Ħamis huma l-ġranet l-aktar  traffikużi tal-ġimgħa.

Ir-regolament tas-Suq tal-Prodotti tal-frott u haxix jaqgħu taħt il- leġislazzjonijiet sussidjarja 117.04, 117.20 li b’hekk jikkontrollaw l-irwol taċ-Ċentru tal- Pitkalija.